آخرین مراسمات


مراسم بزرگداشت زنده یاد دکتر محمد رضا عسکری

مراسم بزرگداشت زنده یاد دکتر محمد رضا عسکری

هفتمین شب در گذشت مرحوم مغفور حاج ابراهیم فیاض بخش

هفتمین شب در گذشت مرحوم مغفور حاج ابراهیم فیاض بخش

سومین شب در گذشت مرحوم مغفور حاج ابراهیم فیاض بخش

سومین شب در گذشت مرحوم مغفور حاج ابراهیم فیاض بخش

چهلمین روز درگذشت زنده یاد حاج اسدالله احمدی

چهلمین روز درگذشت زنده یاد حاج اسدالله احمدی

هفتمین شب در گذشت زنده یاد حاجیه خانم دینا فهمیده

هفتمین شب در گذشت زنده یاد حاجیه خانم دینا فهمیده

سومین شب در گذشت زنده یاد رمضان علی جان

سومین شب در گذشت زنده یاد رمضان علی جان

چهلمین روز در گذشت زنده یاد حاج آقا سلیمان آژیر

چهلمین روز در گذشت زنده یاد حاج آقا سلیمان آژیر

چهلمین روز در گذشت زنده یاد دکتر نادر شریعتمداری

چهلمین روز در گذشت زنده یاد دکتر نادر شریعتمداری

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد حاج ماشاءاله اسدی اسدآباد

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد حاج ماشاءاله اسدی اسدآباد

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد غلامحسین جانیان

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد غلامحسین جانیان

مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد محسن حسینی

مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد محسن حسینی

مراسم هفتمین روز درگذشت زنده یاد مهندس منصور دستجانی فراهانی

مراسم هفتمین روز درگذشت زنده یاد مهندس منصور دستجانی فراهانی

سومین روز در گذشت مرحومه حاجیه خانم راضیه عبیدی نوش آبادی

سومین روز در گذشت مرحومه حاجیه خانم راضیه عبیدی نوش آبادی

مراسم عزاداری شام غریبان حسینی هیئت متوسلین به امام رضا (ع)

مراسم عزاداری شام غریبان حسینی هیئت متوسلین به امام رضا (ع)

هفتمین شب در گذشت زنده یاد دکتر نادر شریعتمداری

هفتمین شب در گذشت زنده یاد دکتر نادر شریعتمداری

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد پیشکسوت صنعت کشور زنده یاد حاج خیرالله دادرس

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد پیشکسوت صنعت کشور زنده یاد حاج خیرالله دادرس

هفتمین شب در گذشت مرحومه رقیه (طیبه) اسدی اسد آباد

هفتمین شب در گذشت مرحومه رقیه (طیبه) اسدی اسد آباد

اولین سالگرد در گذشت مرحومه حاجیه خانم مریم محمدی

اولین سالگرد در گذشت مرحومه حاجیه خانم مریم محمدی

سومین شب درگذشت زنده یاد حاجیه خانم فرخ پاشایی فراهانی

سومین شب درگذشت زنده یاد حاجیه خانم فرخ پاشایی فراهانی

چهلمین روز در گذشت زنده یاد حاجیه خانم محترم فاضلی

چهلمین روز در گذشت زنده یاد حاجیه خانم محترم فاضلی

مراسم بزرگداشت زنده یاد خانم صفیه قاسم پور

مراسم بزرگداشت زنده یاد خانم صفیه قاسم پور

چهلمین شب در گذشت خادم الحسین (ع) مرحوم کربلائی علی اسماعیلی

چهلمین شب در گذشت خادم الحسین (ع) مرحوم کربلائی علی اسماعیلی

هفتمین شب در گذشت زنده یاد حاج محمود زمرّدیان

هفتمین شب در گذشت زنده یاد حاج محمود زمرّدیان

چهلمین شب درگذشت زنده یاد غلامعلی تعمیری اهوازی

چهلمین شب درگذشت زنده یاد غلامعلی تعمیری اهوازی

میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام

میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد مهندس علی (نادر) جاراللهی

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد مهندس علی (نادر) جاراللهی

هفتمین شب در گذشت زنده یاد پرویز شیخ پور

هفتمین شب در گذشت زنده یاد پرویز شیخ پور

سومین شب در گذشت مرحومه حاجیه خانم محترم عزیزی

سومین شب در گذشت مرحومه حاجیه خانم محترم عزیزی

سومین شب در گذشت مرحومه حاجیه خانم‌ محترم فاضلی

سومین شب در گذشت مرحومه حاجیه خانم‌ محترم فاضلی

اولین سالگرد درگذشت زنده یاد حاجیه خانم عظمت بابائی

اولین سالگرد درگذشت زنده یاد حاجیه خانم عظمت بابائی