آخرین مراسمات


سومین سالگرد درگذشت حاج حسن یوسف خان گرجی

 سومین سالگرد درگذشت حاج حسن یوسف خان گرجی

دومین سالکرد درگذشت زنده یاد حاج رمضانعلی خالوئی

دومین سالکرد درگذشت زنده یاد حاج رمضانعلی خالوئی

دومین سالگرد در گذشت زنده یاد علی باقرزاده نمازی

دومین سالگرد در گذشت زنده یاد علی باقرزاده نمازی

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد حاجیه خانم شهلا طاهری

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد حاجیه خانم شهلا طاهری

سومین شب در گذشت زنده یاد پرویز صبر آموز

سومین شب در گذشت زنده یاد پرویز صبر آموز

چهلمین روز در گذشت زنده یاد حاج جانعلی باقری

چهلمین روز در گذشت زنده یاد حاج جانعلی باقری

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد حاج عطا الله تبرته فراهانی

اولین سالگرد در گذشت زنده یاد حاج عطا الله تبرته فراهانی

چهلمین شب در گذشت زنده یاد محمد تقی خزائلی

چهلمین شب در گذشت زنده یاد محمد تقی خزائلی

چهلمین شب در گذشت زنده یاد فرزاد تعمیری اهوازی

چهلمین شب در گذشت زنده یاد فرزاد تعمیری اهوازی

هفتمین شب در گذشت زنده یاد منصوره آقا مهدی

هفتمین شب در گذشت زنده یاد منصوره آقا مهدی

جشن عید نوروز و گرامیداشت زنده یاد حاج سید علی اکبر قادری

جشن عید نوروز و گرامیداشت زنده یاد حاج سید علی اکبر قادری

مراسم میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) و گرامیداشت زنده یاد حاج سید علی اکبر قادری

مراسم میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) و گرامیداشت زنده یاد حاج سید علی اکبر قادری

مراسم یادبود عزیزان سفر کرده زنده یاد حاج ماشااله اسدی اسد آباد و فاطمه اسدی اسد آباد

مراسم یادبود عزیزان سفر کرده زنده یاد حاج ماشااله اسدی اسد آباد و فاطمه اسدی اسد آباد

هفتمین شب درگذشت زنده یاد حاج اکبر رستگار

هفتمین شب درگذشت زنده یاد حاج اکبر رستگار

سومین شب در گذشت حاج هادی ماهودی

سومین شب در گذشت حاج هادی ماهودی

سومین شب درگذشت زنده یاد فرزاد تعمیری اهوازی

سومین شب درگذشت زنده یاد فرزاد تعمیری اهوازی

هفتمین شب درگذشت زنده یاد حاج علی اصغر اسدی لنجوانی

هفتمین شب درگذشت زنده یاد حاج علی اصغر اسدی لنجوانی

سومین شب درگذشت حاج حسین اهتمام بر

سومین شب درگذشت حاج حسین اهتمام بر

مراسم بزرگداشت زنده یاد قادر قربانی

مراسم بزرگداشت زنده یاد قادر قربانی

مراسم بزرگداشت زنده یاد حاج قنبر برنگی

مراسم بزرگداشت زنده یاد حاج قنبر برنگی

مراسم بزرگداشت زنده یاد داود جانیان

مراسم بزرگداشت زنده یاد داود جانیان

مراسم بزرگداشت زنده یاد ناصر(نصرالله) لطفی زاده

مراسم بزرگداشت زنده یاد ناصر(نصرالله) لطفی زاده

مراسم یادبود مرحوم آقای اکبر مشهدی رضا عراقی و خانم قمر احمدی

مراسم یادبود مرحوم آقای اکبر مشهدی رضا عراقی و خانم قمر احمدی

اولین سالگرد در گذشت مرحومه حاجیه خانم منصوره السادات کاشانی

اولین سالگرد در گذشت مرحومه حاجیه خانم منصوره السادات کاشانی

سومین روز در گذشت مرحوم مغفور سید ابوالفضل یوسفی

سومین روز در گذشت مرحوم مغفور سید ابوالفضل یوسفی

مراسم شب یلدا به یاد زنده یاد حاج سید علی اکبر قادری

مراسم شب یلدا به یاد زنده یاد حاج سید علی اکبر قادری

سومین روز درگذشت مرحومه مغفوره سلاله السادات حاجیه علویه خانم مدرس صادقی

سومین روز درگذشت مرحومه مغفوره سلاله السادات حاجیه علویه خانم مدرس صادقی

بانوی مهربانی، روایت تولدی دیگر

بانوی مهربانی، روایت تولدی دیگر

مراسم یادبود زنده یاد کربلائی حسین ملکی

مراسم یادبود زنده یاد کربلائی حسین ملکی

سومین شب درگذشت زنده یاد اسداله محمد نظامی

سومین شب درگذشت زنده یاد اسداله محمد نظامی